Συνεργάτες

ITE

• Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Κρήτη (IMBB-ΙΤΕ)

• Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Κρήτη (IΗΔΛ-ΙΤΕ)

• Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ιωάννινα (IMBB-BR)

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική-ΠΚ)

• Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Biology-UoC)

 

ΕΛΚΕΘΕ

• Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Κρήτης (ΕΛΚΕΘΕ - Virtual Lab)

 

ΕΚΠΑ

• Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βιολογία-ΕΚΠΑ)

 

ΙΙΒΕΑΑ

• Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

 

Δημόκριτος ΕΚΕΦΕ

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Αθήνα (ΕΚΕΦΕ)

 

Παστέρ

• Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα (HPI)

 

ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ

• Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (EKEBE Αλ.-Φλέμινγκ)

 

ΕΙΕ

• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

• Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ιατρική-ΠΠ)

 

ΔΠΘ

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)