Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες

JRA1: Ανάπτυξη, εφαρμογή και σύγκριση καινοτόμων τεχνικών μικροσκοπίας υπερ-υψηλής ανάλυσης για την επίτευξη διακριτικής ικανότητας νανομέτρου – ΝανοΒιολογία (IMBB-ΙΤΕ, IMBB-ΒΕ-ΙΤΕ, ΔΠΘ)

JRA2: Εφαρμογή υψηλής απόδοσης υπερ-αναλυτικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για κυτταρική και διαγνωστική απεικόνιση (ΠΚ, ΕΚΠΑ, ΙΜΒΒ-ΙΤΕ)

JRA3: Εφαρμογή ευαίσθητων απεικονιστικών μεθόδων για την μελέτη των κυτταρικών μηχανισμών σε σχέση με μοριακές αλληλεπιδράσεις (IMBB-ΙΤΕ, ΔΠΘ, ΕΚΕΦΕ-Φλέμινγκ, ΕΙΠ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΠ, ΠΚ, ΕΚΠΑ)

JRA4: Εφαρμογή καινοτόμων εγκαταστάσεων για απεικόνιση ζωντανών κυττάρων με στόχο τη μελέτη της κυτταρικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο ενός λειτουργικού συστήματος (IMBB-ΙΤΕ, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΠΚ, ΠΠ, ΔΠΘ, ΕΚΕΦΕ- Φλέμινγκ, ΕΙΠ, ΕΕΚΠΑ)

JRA5: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για in vivo απεικόνιση για τη μελέτη κυτταρικών και ζωικών μοντέλων ανάπτυξης εμβρύων, συμπεριφοράς ζώων και ανθρώπινης παθολογίας σε στενή συνεργασία με την ΕΥ INFRAFRONTIER.gr (IMBB-ΙΤΕ, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΠΚ, ΙΒΕΑΑ, ΔΠΘ, ΕΚΕΦΕ-Φλέμινγκ, ΕΙΠ)

JRA6: Ανάπτυξη και εφαρμογή τρισδιάστατων (3D) και τομογραφιών μεθόδων απεικόνισης (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΙΒΕΑΑ, ΔΠΘ, ΕΚΕΦΕ-Φλέμινγκ, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΒΕ-Δημόκριτος, ΠΚ)

JRA7: Νέες συσκευές και εργαλεία για την απεικόνιση των μοριακών βάσεων των ανθρώπινων ασθενειών (σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς και πειραματόζωα) σε στενή συνεργασία με την ΕΥ EATRIS-GR (Όλοι) 28

JRA8: Εφαρμογή καινοτόμων και περισσότερο αποτελεσματικών κατά-παραγγελιά φθοριζόντων ιχνηθετών για την βελτίωση των εφαρμογών απεικόνισης (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος)

JRA9: Ανάπτυξη καινοτόμων οργάνων και μεθόδων για ποσοτικοποιημένη απεικόνιση και δημιουργία υψηλής απόδοσης απεικονιστικών βιολογικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων (Όλοι)

JRA10: Απεικονιστικές δοκιμές ελέγχου, μεσαίου έως υψηλού περιεχομένου, για την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων (IMBB-ΙΤΕ, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, ΕΚΕΒΕ-Φλέμινγκ, ΠΚ, ΕΙΠ)

JRA12: Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων φορέων δείγματος κατάλληλων για μικροσκοπία SPIM (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΔΠΘ, ΕΚΕΒΕ-Φλέμινγκ)

JRA13: Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων και υποδομών (Όλοι)

JRA14: Εφαρμογή καινοτόμων υψηλής απόδοσης κατά-παραγγελία εργαλείων Επεξεργασίας Ψηφιακής Εικόνας και Ανάλυσης Δεδομένων (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, ΠΠ, ΕΚΕΒΕ-Φλέμινγκ, ΕΙΠ, ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, ΠΚ)

JRA15: Συγκέντρωση πληροφορίας, καινοτόμα διαχείριση λογαριασμού, συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, σε στενή συνεργασία με την ΕΥ ELIXIR (IMBB-ΙΤΕ σε κεντρικό ρόλο και όλοι οι εταίροι)

Close