Τρόπος πρόσβασης

Βήμα 1: Αναζητήστε την τεχνολογία και τον κόμβο που σας ενδιαφέρει

Βήμα 2: Υποβολή πρότασης με τη Φόρμα Αίτησης

Αφού αποφασίσετε για τον κόμβο, την τεχνολογία, και την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει , συμπληρώστε και υποβάλετε την απλή φόρμα πρότασης (δείτε παρακάτω για μια επισκόπηση). Σε αυτό το στάδιο πρέπει να συνδεθείτε. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια πρόταση χωρίς να γνωρίζετε ποια τεχνολογία ή κόμβο χρειάζεστε, οπότε το BioImaging.gr θα σας βοηθήσει. Εάν γνωρίζετε ποιον κόμβο να επισκεφθείτε, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους πριν από την υποβολή πρότασης.

Βήμα 3: Η πρότασή σας θα σταλεί σε μια επιστημονική επιτροπή που θα αξιολογήσει την πρότασή σας. Μόλις γίνει αποδεκτή η πρότασή σας, τότε η πρότασή σας αποστέλλεται και στον επιλεγμένο κόμβο.

Πρόσβαση στη φόρμα πρότασης

 • Τίτλος ερευνητικού έργου
 • Αντιπροσωπεύετε ιδιωτική εταιρεία ή χρήστη από την βιομηχανία; (Εάν ναι, μπορείτε να γράψετε τις λέξεις " χρήστη από την βιομηχανία " στα πεδία όπου δεν θέλετε να αποκαλύψετε λεπτομέρειες)
 • Όνομα του κύριου ερευνητή (PI) ή του επόπτη σας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κύριου ερευνητή ή επόπτη
 • Δώστε ένα σύντομο βιογραφικό
 • Επιστημονικό υπόβαθρο του έργου
 • Περιγραφή των εργασιών που προτείνονται να πραγματοποιηθούν στη μονάδα BioImaging.gr
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Σημασία του έργου για τη συνολική σας έρευνα
 • Υπάρχουν βιολογικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το έργο;
 • Το έργο σας έχει ήδη υποβληθεί σε εξωτερικό έλεγχο, π.χ. ως μέρος μιας χρηματοδοτικής πρότασης; Εάν ναι, παράσχετε λεπτομέρειες όπως το χρηματοδότη, τον αριθμό επιχορήγησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να παραλείψουμε την επιστημονική αξιολόγηση στο BioImaging.gr
 • Λίστα πρόσθετων πόρων που ενδέχεται να απαιτούνται στην εγκατάσταση (επιλέξτε πολλαπλούς εάν χρειάζεται)
 • Επίπεδο εξειδίκευσης στη χρήση της επιλεγμένης τεχνολογίας
 • Έχετε ήδη επικοινωνήσει με τους επιλεγμένους κόμβους
 • Εξωτερικοί κριτές που θέλετε να εξαιρέσετε
 • Πρόσθετα σχόλια ή παρατηρήσεις.

 

Close