ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Παροχή εξ’ αποστάσεως υπηρεσιών στους κόμβους

Data services: Παροχή κοινής υπηρεσίας αποθήκευσης εικόνας και υπηρεσιών αποθήκευσης τύπου cloud για κόμβους απεικόνισης, σε στενή συνεργασία με την εθνική υποδομή ELIXIR-GR.

Υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των κόμβων

Ειδικότερα οι υπηρεσίες και τεχνολογίες που δίνεται πρόσβαση από κάθε εταίρο είναι:

 

Close